Zorgpremie niet omhoog

Het Europees parlement heeft gisteren besloten dat Nederlandse zorgverzekeraars vanwege hun unieke positie niet aan strengere kapitaaleisen hoeven te voldoen.

Dat is goed nieuws voor consumenten. Had het parlement anders besloten, dan zouden de premies flink omhoog gaan. De Nederlandse situatie is echter niet vergelijkbaar met die in andere Europese lidstaten, zo bepleitte CDA-Europarlementariër Corien Wortmann.

Ook de Nederlandse verzekeraars zijn ingenomen met de inzet van Wortmann. "Zij is opgekomen voor de belangen van Nederlandse verzekerden", stelt directeur Richard Weurding van Het Verbond van Verzekeraars.

De belangenvereniging blijft echter kritisch op de Europese regels die gelden voor Nederlandse verzekeraars die ook buiten Europa opereren.

22-03-2012